Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea oikeustoimikelpoinen juridinen tai luonnollinen henkilö, joka harjoittaa palokaluston valmistusta, maahantuontia, kauppaa tai muutoin toimii alalla valtakunnallisesti merkittävästi. Hakemus yhdistyksen jäseneksi on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yksimielisellä päätöksellä yhdistyksen hallitus. Lisätietoja jäsenyydestä antavat hallituksen jäsenet.

Jäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta seuraavaa kalenterivuotta varten päättää syysvuosikokous.

Jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan yhdistyksen tapahtumiin, koulutuksiin ja koulutusmatkoihin.